ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.6      สังคมศึกษาฯ   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การไม่ทำความชั่ว คลิกที่นี่

การทำความดี คลิกที่นี่

การบริหารจิตเจริญปัญญา ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การบริหารจิตเจริญปัญญา ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

การเข้าร่วมและปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม คลิกที่นี่

อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี่

การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น คลิกที่นี่

การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559