ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.5      วิทยาศาสตร์   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ส่วนประกอบของดอกและหน้าที่ของดอก คลิกที่นี่

การจำแนกประเภทของดอก คลิกที่นี่

การสืบพันธุ์ของพืชดอก ขั้นตอนการถ่ายละอองเรณู คลิกที่นี่

การสืบพันธุ์ของพืชดอก ขั้นตอนการปฏิสนธิ คลิกที่นี่

สมบัติด้านความแข็งของวัสดุ คลิกที่นี่

สมบัติด้านความยืดหยุ่นของวัสดุ คลิกที่นี่

สมบัติด้านความเหนียวของวัสดุ คลิกที่นี่

สมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุ คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559