ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.6      สังคมศึกษาฯ   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การไม่ทำความชั่ว คลิกที่นี่

การทำความดี คลิกที่นี่

การบริหารจิตเจริญปัญญา ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การบริหารจิตเจริญปัญญา ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

การเข้าร่วมและปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม คลิกที่นี่

อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี่

การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น คลิกที่นี่

การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559