ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ม.5      ภาษาไทย   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การพูดในโอกาสต่าง ๆ พูด แสดงทรรศนะ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
การพูดในโอกาสต่าง ๆ พูด แสดงทรรศนะ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
เสียงในภาษา ตอนที่ 1 เสียงสระ คลิกที่นี่
เสียงในภาษา ตอนที่ 3 เสียงวรรณยุกต์ คลิกที่นี่
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี ประเภทสารคดี ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี ประเภทสารคดี ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ ตอนที่ 3 คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559