การพัฒนาวิชาชีพครู

รู้จักวรรณคดีด้วยเพลง ครูอุไรรักษ์ เถาว์กลอย

ชั้น :
ม.2
กลุ่มสาระ :
ภาษาไทย
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

การที่จะให้นักเรียนซาบซึ้งในวรรณคดีไทยก็ควรทำให้นักเรียนได้รู้จักตัวละคร ในเรื่องนั้นๆ ก่อน โดยครูอุไรรักษ์ เถาว์กลอย ครูสอนภาษาไทยได้ใช้การแต่งเพลงซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครหลักในวรรณคดี ให้นักเรียน ได้ร้องก่อน เช่น ขุนช้างขุนแผน ก็แต่งเพลงให้รู้จักตัวเอกหรือพระนางก่อนว่ามีลักษณะเด่นอย่างไร ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการเกริ่นก่อนให้นักเรียนได้เรียนวรรณคดีเรื่องนั้นๆ จะได้เข้าใจ และซาบซึ้งมากยิ่งขึ้น

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559