การพัฒนาวิชาชีพครู

เรียนให้สนุกกับวรรณคดีไทย ครูนุชจรินทร์ มหันตวารี

ชั้น :
ม.3
กลุ่มสาระ :
ภาษาไทย
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

เทคนิคการสอนวรรณคดีไทย ที่ให้นักเรียนนำเสนอแต่ละกลุ่มตามความสนใจ โดยที่เน้นไปในการวิเคราะห์เรื่องรามเกียรติ์ โดยที่นักเรียนจะต้องฝึกทั้งเรื่องการสื่อสารเพื่อให้กลุ่มอื่นเข้าใจแล้ว ยังต้องฝึกการฟังเพื่อการวิเคราะห์ในทุก ๆ กลุ่มด้วย

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559