การพัฒนาวิชาชีพครู

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน

หมวด :
การศึกษาพิเศษ
รายละเอียด :

ท่านสามารถรับชมรายการวิดีโอที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้ที่ Playlist https://www.youtube.com/playlist?list=PLvVXzunUnqk0y-DKKH2yUHWxCXKHSbZ6f

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559