การพัฒนาวิชาชีพครู

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก

หมวด :
การศึกษาพิเศษ
รายละเอียด :

ท่านสามารถรับชมรายการวิดีโอที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้ที่ Playlist  https://www.youtube.com/playlist?list=PLvVXzunUnqk1qquhKeNzOKtmetw6Aeq0l

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559