คลังสื่อการสอน
Present Perfect VS Past Simple Tense ตอนที่ 4
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6 ,ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 2.2
รายละเอียด :

มาดูหลักการใช้และความแตกต่างระหว่าง Present Perfect และ Past Simple Tense กับ Bobby และผองเพื่อนกัน

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
thanks for kindness - เวลา 2016-10-29 14:32:56
ขอบคุณ สำหรับสื่อการสอนที่เป็นประโยชน์ทั้งครูและนักเรียนค่ะ - เวลา 2015-10-10 12:16:21
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559