คลังสื่อการสอน
Brain Break ตอน 16 : I am a mountain
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3 ,ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

มาปลุกสมอง เพิ่มพลังประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้วยเคลื่อนไหวร่างกายในท่าต่าง ๆ ตามจังหวะง่าย ๆ กับ Brain Break ตอน 16 : I am a mountain

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
น่านำไปใช้ค่ะ. น่ารักได้ความรู้คำศัพท์ด้วย - เวลา 2016-09-07 14:24:30
เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากๆ - เวลา 2016-08-14 10:02:26
มีแต่หน้าจอว่างเปล่า - เวลา 2016-07-02 11:29:23
ดูไม่ได้เลยครับ - เวลา 2016-07-02 11:28:59
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559