คลังสื่อการสอน
Like Dissolves Like
ชั้น : ม.1
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 3.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

เราคงเคยทดลองนำน้ำชนิดต่าง ๆ มาผสมกันเล่น ๆ แต่ใช่ว่าของเหลวที่พบเห็นได้โดยทั่วไปนั้นจะนำมาผสมรวมกันได้หมด ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ น้ำกับน้ำมันที่ไม่ว่าจะคนอย่างไรก็ไม่เข้ากัน เพราะสมบัติที่เรียกว่า “Like disslove like” ที่มีในสารที่มีขั้วจะเข้ากันได้เฉพาะกับสารที่มีขั้ว และสารที่ไม่มีขั้วจะเข้ากันได้กับสารที่ไม่มีขั้วเหมือนกัน และจากความรู้เรื่องนี้ จะนำไปสู่การสร้างสรรค์แจกันสวย ๆ ได้อย่างไร ติดตามได้ในสื่อวิทย์สอนสนุก ตอน Like Dissolves Like

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559