คลังสื่อการสอน
ไม้บรรทัดสอนอ่าน
ชั้น : ป.1 ,ป.2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
มาตรฐาน : ท 1.1 ,ท 2.1
รายละเอียด :

บางครั้งสื่อการสอนก็เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการดึงดูดความสนใจให้กับเด็ก โดยเฉพาะในเด็กเล็กซึ่งยังไม่สามารถมีสมาธิจดจ่ออยู่ในเรื่องเดียวได้นาน ๆ อย่างเรื่องของการอ่านและการสะกดคำซึ่ง “DIY สื่อง่ายสอนสนุก” ตอนนี้คุณครูวัชรีและคุณครูยุวดี มีกลวิธีและสื่อดีๆ ซึ่งคุณครูทุกท่านสามารถนำมาปรับใช้ในชั้นเรียนของคุณครูได้ และสามารถนำมาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้อย่างสนุกสนานอีกด้วย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
เป็นสื่อการสอนที่ดีมาก ขอนำไปใช้กับเด็กป.2 นะคะ ขอบคุณค่ะ - เวลา 2016-08-14 10:01:50
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559