คลังสื่อการสอน
Bar Model
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3 ,ป.4 ,ป.5 ,ป.6 ,ม.1 ,ม.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 1.1 ,ค 1.2 ,ค 1.3 ,ค 6.1
รายละเอียด :

นักเรียนอาจประสบกับปัญหาในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและตีความหมายตัวอักษรเป็นตัวเลขไม่ออก คณิตคิดสนุกในตอนนี้จึงขอนำเสนอกลวิธีในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่ยุ่งยากอีกรูปแบบหนึ่งมาให้คุณครูได้นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ง่าย ๆ และช่วยให้เรานึกภาพจากโจทย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
การสอนด้วยวิธีนี้ แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆค่ะ เกิดประโยชน์มาก ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการผลิตสื่อการสอนดีๆ เช่นนี้ค่ะ - เวลา 2016-09-25 12:15:27
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559