แผนการสอนกลาง
วิทยาศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ว 5.1
ว 7.1
ว 8.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
-ขอบคุณมากๆค่ะ - เวลา 2016-02-24 09:34:57
ดีมากค่ะ - เวลา 2016-01-22 17:10:05
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559