แผนการสอนกลาง
วิทยาศาสตร์ ป.2 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ว 3.1
ว 4.1
ว 5.1
ว 7.1
ว 8.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
- เวลา 2016-05-06 21:24:22
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559