แผนการสอนกลาง
ภาษาอังกฤษ ป.6 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
อยากได้ แผนฯของเทอม 1 ด้วยคับ - เวลา 2016-09-02 12:44:48
อยากได้แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6 เทอม 1 ครับ - เวลา 2016-08-15 16:07:25
อยากได้แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6 เทอม 1 คะ จะได้เป็นไปในทางเดียวกัน - เวลา 2016-07-11 11:24:50
เทอมที่ 1 มีมั๊ยคะ พอดีจะเตรียมสำหรับเทอมหน้าค่ะ - เวลา 2016-04-08 22:17:22
- เวลา 2016-05-25 10:23:46
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559