แผนการสอนกลาง
ภาษาอังกฤษ ป.5 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ขอแผนภาคเรียนที่ 1 ด้วยค่่ะ - อณิรดา เวลา 2018-12-09 14:32:53
ขอแผนภาคเรียนที่ 1 ด้วยค่ะ ใบงานแผนการสอนดีมากค่ะ - เวลา 2016-12-27 13:45:32
แผนการสอนดีมาก อยากได้แผนอังกฤษ ป. 5 เทอม 1 ด้วยคะเพื่อความต่อเนื่องในการสอน - เวลา 2016-10-18 10:57:43
แผนการสอนดีมาก อยากได้แผนอังกฤษ ป. 5 เทอม 1 ด้วยคะ - เวลา 2016-03-06 21:22:44
- เวลา 2016-04-28 14:43:44
Thank you - เวลา 2016-02-25 15:56:29
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559