แผนการสอนกลาง
ภาษาอังกฤษ ป.4 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
- เวลา 2017-03-03 09:17:54
- เวลา 2017-03-03 09:17:37
อยากได้ภาคเรียนที่ 1 ด้วยคะ - เวลา 2016-08-07 15:57:28
อยากได้แผนของภาคเรียนที่1 ด้วยคะ - เวลา 2016-07-02 21:38:11
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559