แผนการสอนกลาง
ภาษาอังกฤษ ม.2 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
แผนการสอน ม.๒ เทอม๒ มีแค่ ๒ หน่วยเท่านี้เหรอคะ ขอเพิ่มให้ครบ ๖๐ ชั่วโมงได้ไหมคะ - เวลา 2016-11-24 13:36:17
ขอแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ด้วยครับ - เวลา 2016-06-03 09:21:52
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559