คลังสื่อการสอน
Everything About English : The Past Participle
ชั้น : ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.1 ,ต 1.2 ,ต 1.3 ,ต 4.1
รายละเอียด :

ผลิตโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์คริสรวบรวมการใช้คำกริยาช่อง 3 หรือ the past participle ในประโยคภาษาอังกฤษ ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ มาสอนด้วยเทคนิคเฉพาะตัวแบบอาจารย์คริส ทั้งการแบ่งหัวข้อการใช้คำกริยาช่อง 3, การใช้ประโยคสำเร็จรูป รวมถึงการยกตัวอย่างประโยคที่ทำให้เข้าใจเรื่องยากได้ง่ายขึ้น

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559