คลังสื่อการสอน
Two Word Verbs - Part 2
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.1 ,ต 1.2 ,ต 1.3 ,ต 2.1 ,ต 2.2 ,ต 4.1
รายละเอียด :

ผลิตโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาอังกฤษ ม.4-6
มาตรฐาน ต 1.1 ต 1.2 ต 1.3 ต 2.1 ต 2.2 ต 4.1
ตอนที่แล้วครูคริสรวบรวมคำศัพท์ที่น่าสนใจในกลุ่มคำกิริยา Two Word Verbs หรือ Phrasal Verbs ซึ่งเป็นการนำคำศัพท์ 2-3 คำมารวมกันแล้วมีความหมายใกล้เคียงความหมายเดิม หรือบางคำก็เกิดความหมายใหม ในตอนนี้ มาว่ากันต่อที่คำศัพท์ในหมวดตัว D ถึง L พร้อมการยกตัวอย่างประโยคที่ดูสนุก และนำไปใช้ได้จริงที่คัดสรรมาอย่างดีโดยคริสโตเฟอร์ ไรท์

 

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559