คลังสื่อการสอน
My Family
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.1 ,ต 1.3 ,ต 2.2 ,ต 4.1
รายละเอียด :

ผลิตโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาอังกฤษ ม.1-3
มาตรฐาน ต 1.1 ต 1.3 ต 2.2 ต 4.1
ครูคริส (คริสโตเฟอร์ ไรท์) รวบรวมคำศัพท์คนในครอบครัว ตั้งแต่รุ่นทวดไปจนถึงรุ่นเหลนมาไว้ใน Click ตอน My Family มีทั้งคำศัพท์ของคนในครอบครัวเรา, ครอบครัวของสามี-ภรรยา, ครอบครัวอุปถัมภ์ ฯลฯ อยากรู้ว่าควรจะเรียกญาติคนไหนว่าอะไร Click เลย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559