คลังสื่อการสอน
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชั้น : ม.3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2"
หน้า 80 http://www.scimath.org/ebook/sci/m3-2/student/
วิทยาศาสตร์ ม.3

 

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559