คลังสื่อการสอน
การเคลื่อนที่ของรถยนต์/รถจักรยานยนต์บนทางโค้ง
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

การเคลื่อนที่ของรถยนต์/รถจักรยานยนต์บนทางโค้ง
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ฟิสิกส์"
หน้า 19 http://www.scimath.org/ebook/sci/sci-sec4/8/eBook/
วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ฟิสิกส์)
 

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
เป็นวิดีโอที่น่าสนใจครับ ขอบคุณครับ - เวลา 2016-08-04 17:41:21
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559