คลังสื่อการสอน
รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 14 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 2.2 ,ส 4.2
รายละเอียด :

ผลิตโดย Thai PBS
รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 14 ถูกประกาศใช้หลังการรัฐประหารครั้งที่ 11 โดยคณะ ร.ส.ช. ซึ่งมีเนื้อหาคล้ายกับฉบับที่ 12 ที่ใช้ช่วงหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 รัฐบาลมีอำนาจเบ็ดเสร็จจัดการกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายฉบับนี้

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559