คลังสื่อการสอน
แมกนา คาร์ตา ต้นฉบับ
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 2.2 ,ส 4.2
รายละเอียด :

ผลิตโดย Thai PBS
พบกับสถานที่ที่เก็บต้นฉบับมหากฎบัตรแมกนา คาร์ตา ที่สำคัญอีก 1 แห่งคือที่วิหารลินคอล์น สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดแห่งแมกนา คาร์ตา สหราชอาณาจักร

 

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559