คลังสื่อการสอน
แมกนา คาร์ตา ต้นฉบับที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 2.2 ,ส 4.2
รายละเอียด :

ผลิตโดย Thai PBS
ต้นฉบับของแมกนาคาร์ตา ปัจจุบันเหลืออยู่ 4 ชิ้น ชิ้นแรกอยู่ที่วิหารลินคอล์น ชิ้นที่สองอยู่ที่ วิหาร Salisbury ส่วนอีกสองชิ้นอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ (The British Library) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559