คลังสื่อการสอน
การเกิดเมฆ cloud condensation
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 6.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถแสดงกระบวนการเกิดเมฆ ขั้นตอนการควบแน่นตัวของไอน้ำในอากาศเมื่ออุณหภูมิลดลง และการปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธ์ แสดงความสำคัญของแกนกลางการควบแน่น และแกนกลางการเยือกแข็งต่อขบวนการเกิดเมฆในบรรยากาศ

จัดทำโดย :
อาจารย์บุศราศิริ ธนะ
ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559