คลังสื่อการสอน
I am in ASEAN ฟิลิปปินส์ 3
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

เมื่อทั้งครูประเสริฐ และน้องพลอยสามารถเรียนรู้และผ่านภารกิจมาได้ตามกำหนด แต่ภารกิจสุดท้ายมิใช่แค่เรียนการฟ้อนรำเท­่านั้น พวกเขาจะผ่านภารกิจนี้ได้ก็ต่อเมื่อทำการแ­สดงโชว์สิ่งที่ได้เรียนรู้จริงต่อหน้านักเ­รียนฟิลิปปินส์จำนวน300คน และคนที่ตัดสินนั้นจะให้พวกเขาผ่านภารกิจท­ี่ประเทศนี้ได้หรือไม่ ติดตามชม

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559