คลังสื่อการสอน
I am in ASEAN ลาว 1
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

ภารกิจครั้งใหม่ของ I Am In ASEAN ที่ประเทศ สปป.ลาว คือพานักแสดงและพิธีกรอย่างน้องรถเมล์ คนึงนิจ และคุณครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ ครูภาษาไทยจากสุพรรณบุรี ไปเรียนรู้ภาษาลาวให้เข้าใจ ด้วยการใช้ทักษะสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีคุณครูชาวลาว ที่พาไปกิน พาไปเที่ยว และพาไปเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มาเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาลาวบทที่1 ตั้งแต่พยัญชนะตัวแรกพร้อมกัน ณ เมืองมรดกโลก..หลวงพระบาง

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559