คลังสื่อการสอน
I am in ASEAN พม่า 2
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

เมื่อ “ครูทอม” จักรวุธ สุขผลิน และ “บอล” อัศนัย เทียนทอง ต้องมาเป็นเด็กวัดในวัดที่มีพระอยู่ จริงๆ นั่นคือวัดมหากันดายงค์ เมืองย่างกุ้ง ทั้ง 2คนต้องเดินตามเณรไปบิณฑบาตรตามบ้าน ชาวพม่า และเมื่อบิณฑบาตรเสร็จแล้ว ภารกิจต่อมาที่ต้องทำคือ การจัดเรียงสำรับอาหารให้พระ 420 รูป การเดินตามเณรออกไปบิณฑบาตรครั้งนี้ ทำให้ทั้งบอลและครูทอมได้เห็นถึงความ ศรัทธาของคนพม่าที่มีต่อศาสนาของเขา

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559