คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก อียิปต์ 3
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

ไปเรียนรู้มหาวิหารคาร์นัก วิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นวิหาร ที่สร้างจากฟาโรห์หลายองค์,เรียนรู้ชีวิตข­องชาวอียิปต์ ปัจจุบัน แล้วไปดูวิหารอาบูซิมเบล วิหารที่ได้รับการย้าย หนีน้ำท่วม และไปเรียนรู้เรื่องของหินที่ทะเลทรายขาว

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ขอบคุณครับ - เวลา 2016-09-09 13:37:32
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559