คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก อียิปต์ 2
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

จากการฝังศพแบบพีระมิด สู่การฝังศพแบบเจาะเข้าไปใน ภูเขาทั้งลูก เป็นหุบผากษัตริย์ซึ่งเก็บพระศพของฟาโรห์ หลายๆองค์ รวมไปถึงวิหารของฟาโรห์หญิงฮัตเชปซุต จากนั้นไปดูสมบัติของฟาโรห์ที่มีชื่อเสียง­ที่สุด คือฟาโรห์ ตุตันคาเมนที่พิพิธภัณฑ์ไคโร

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559