ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
เครือรัตน์ ฤทธิเดช
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นปีที่สอน
ป.3 
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
คุณครูสอนได้เยี่ยมมากค่ะ...คุณครูคะกรุณาส่งแผนการสอนDLITภาษาไทยชั้นป.3-ป.4 ภาคเรียนที่ 1มาที่Email: aodsiaodsa@gmail.com ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ - นิลาวรรณ
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559