ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
บุญตาม ใจงาม
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นปีที่สอน
ป.4 ป.5 
E-MAIL
boontamjaingam@gmail.com
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
ขอบคุณห้องเรียนคุณภาพDLITที่ให้สิ่งดีๆแก่ครูและนักเรียนค่ะ - บุญตาม
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559