ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
ทัศนีย์ วิเชียรบรรจง
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ชั้นปีที่สอน
ป.4 
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
คุณครูค่ะ ขอสอบถามค่ะ ถ้าเราต้องการเป็นครู DLIT บ้างทำอย่างไรค่ะ - ลัดดาวัลย์
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559