ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
วไลรัตน์ พุกนานนท์
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นปีที่สอน
ม.6 
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
ยินดีที่ได้รู้จักครับ ขอบคุณที่นำสื่อการสอนที่ดีๆ มาเล่าสู่กันฟัง - วุฒิศักดิ์
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559