ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
ธเนษฐ ชวาลสันตติ
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
คณิตศาสตร์
ชั้นปีที่สอน
ม.6 
E-MAIL
jacksupermath@gmail.com
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
อยากได้ข้อมูลคณิตศาสตร์ ม.6 เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 - ลำปาง
ข้อมูลอะไรครับ - ธเนษฐ
สวัสดีค่ะคุณครู - ลำปาง
สวัสดีครับ - ธเนษฐ
ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันครับ - ธเนษฐ
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559