ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
รตินธร วาดเขียน
อาชีพ
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาต่างเประเทศ
กลุ่มสาระที่สอน
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นปีที่สอน
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
ความมุ่งมั่นและพรแสวง มีพลังเหนือ พรสวรรค์ ขอบคุณครูที่เข้ามาศึกษา และดีใจที่ได้ทำประโยชน์ต่อการศึกษาไทย นะคะ ถ้ามีสิ่งใดที่จะช่วยเพื่อนครูได้ยินดีค่ะ pmoomoo@hotmail.com - รตินธร
อาจารย์สอนดีมากค่ะ - มยุรี
ขอบพระคุณค่ะ - รตินธร
6op[p6ipo;toppp - ธีรเมธ
ยินดีที่ได้เข้ามาเรียนรู้จากอาจารย์คะ สุกัญญา โคราช 1 ค่ะ - สุกัญญา
ยินดีเช่นกันค่ะ - รตินธร
ยินดีที่ได้เข้ามาเรียนรู้จากอาจารย์คะ สุกัญญา โคราช 1 ค่ะ - สุกัญญา
มีสิ่งใดที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ ยินดีนะคะ - รตินธร
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559