ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
ปรียานาถ สุขสวัสดิ์
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ชั้นปีที่สอน
ป.1 
E-MAIL
preeyanart3206@gmail.com
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับสิ่งดีจากครู จะนำสิ่งที่ดีๆที่ได้รับไปใช้สอนเด็ก ป.1 ในปีการศึกษาหน้าค่ะ - รสสุคนธ์
ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับสื่อและวิธีการสอนดีๆเด็กสนุกสนานกับการสอนของครูมากค่ะ -
ขอบคุณสิ่งดีๆจากคุณครูป1สอนดีมากจะนำสิ่งดีไปใช้ - อารี
คุณครูสอนดีมาก บรรยากาศในห้องดูดี มองไปรอบๆห้องเรียนไปสะดุดตาที่ผลงานชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงแบบแจกรูปสะกดคำ ทั้งหมด ๘ ชุด ที่แขวนเรียงอยู่ใต้กระดาน คุณครูได้มาจากไหนค่ะ เพราะมันเป็นผลงาน อาจารย์ ๓ ของดินฉัน ผู้ตรวจนำไปเผยแพร่เหรอ รู้สึกดีใจที่ยังนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ - ฉวีวรรณ
ความรู้ในห้องเรียน dlit มีมากมายขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่นำความรู้มาเผยแพร่ - ทองพูน
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559