ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
นงลักษณ์ สุขสมศักดิ์
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
คณิตศาสตร์
ชั้นปีที่สอน
ป.5 
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
มีใบงานครบ สำเร็จ สุดยอด - จำลอง
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559