ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
เกศสิริ แพะโต๊ะ
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นปีที่สอน
ป.1 ป.3 
E-MAIL
katesirikk@hotmail.com
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
สอบถามคุณครูเรื่องแผนการสอนกลางของ ป.1 คือใบงานในแผนมันเลื่อน ไม่สามารถใช้ได้เลยครับ เนื่องจากมันเลื่อนไปเยอะจนแก้ไม่ถูก ผมจะประสานงานขอไฟล์ใหม่ได้ที่ใครบ้างครับ แผนนี้ผมคิดว่าดีมากครับ อยากใช้มากๆ ไม่ยาก ไม่ง่ายเกินไป - ภาณุพงศ์
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559