ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
สุรีย์ สุคนธ์วารี
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
ภาษาไทย
ชั้นปีที่สอน
ป.1 
E-MAIL
st129.sp1@gmail.com
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
คุณครูสอนดีมากค่ะ ถ้าอยากได้ใบงานแต่ละเรื่องไม่ทราบว่าจะขอความอนุเคราะห์ได้ไหมค่ะ - กนกวรรณ
คุณครูสอนดีมากค่ะ ถ้าอยากได้ใบงานแต่ละเรื่องไม่ทราบว่าจะขอความอนุเคราะห์ได้ไหมค่ะ - กนกวรรณ
คุณครูสอนได้ดีมากค่ะ เป็นกำลังใจนะคะ - วาสนา
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559