ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
นิพนธ์ สติภา
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
คณิตศาสตร์
ชั้นปีที่สอน
ม.1 ม.6 
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
ไม่มากหรือมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวค่ะ - ชมพูนุช
สวัสดีคุณครูนิพนธ์ ขอคำแนะนำในการห้องเรียน dlit สู่การเรียนการสอนที่ห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์ -
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559