ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
มยุรี วงศ์ทองคำ
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
ภาษาไทย
ชั้นปีที่สอน
ม.1 ม.2 
E-MAIL
mayuree_w@hotmail.com
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
คุณครูคะหนูอยู่ ม.2 ค่ะคือหนูไม่เข้าใจข้อนี้ค่ะ เรื่อง การอ่านสารโน้มน้าวใจ อย่างมีวิจารณญาณ ข้อที่ 14 ค่ะ ช่วยตอบมาทาง email นะคะหนูส่งคำเชิญไปแล้วค่ะ email หนูคือ worarat2012@gmail.com ค่ะขอบคุณค่ะ - วรรัตน์
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559