ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
ชมชนก ทรงมิตร
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
ภาษาไทย
ชั้นปีที่สอน
ม.3 ม.4 ม.5 
E-MAIL
chomkob@hotmail.com
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
ทักทายคุณครูนะคะทดลองสื่อสารค่ะ - สุวรรณเกษร
เข้าใจดี ครับ - สมชาย
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559