ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
ชั้นปีที่สอน
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
คุณครูครับนักเรียนผมคนหนึ่งอ่านไม่ออก ไม่พูด ไม่ตอบ ไม่ทำ มีวิธีแนะนำไหมครับ - ระพีพร
หากมีเวลาขอคำตอบด้วยนะครับ มีปัญหาเด็กชนเผ่า โซ่ กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ป.5 ท่องสูตรคูณไม่ได้ หารเลขไม่เป็น (เลย) ถามเด็กบอกว่า ลืมแล้ว เลยอยากรู้วิธีแก้ ควรทำอย่างไร มีข้อแนะนำอย่างไรครับ - สัญญา
ภาคเรียนที่ 2 ยังไม่เห็นเลยครับ - จรัญ
อยากได้แผนการสอนสั้นๆ ทุกกลุ่มสาระ ชั้น ป. 5 ทั้งปี - วัชรศักดิ์
มีเทคนิคอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนทำเลขโจทย์ได้เก่ง - Narisara
ในขณะที่สอนคุณครูพยายามสร้างโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ดึงเรื่องราวของนักเรียนไปเกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหา โดยครูผู้สอนต้องมั่นตั้งคำถามให้นักเรียนบอกเหตุผลของการหาคำตอบว่าทำอย่างไร ทำไมต้องเป็นอย่างไร ทำแบบนั้นเพื่ออะไร ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และเห็นประโยชน์ของโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง ทำแบบนี้อย่างสม่ำเสมอ นักเรียนจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้คล่องแคล่วมากขึ้นค่ะ - บริสุทธิ์ธรรม
อยากทราบว่าจะมีสื่อออกมาอีกเรื่อยๆอีกมั้ยคะ - อนุสรา
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559