ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
เบญจวรรณ ปังเอี้ยน
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
คณิตศาสตร์
ชั้นปีที่สอน
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
E-MAIL
benjawan2201@gmail.com
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
สวัสดีครับ ทดสอบครับ - สุพจน์
ขอแผนการเรียนรู้และใบงานค่่ะเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนค่ะnakenginampai@gmail.com - อำไพ
นำมาเผยแพร่อีกนะคะ - พรฤดี
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559