ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
อาทิตย์  พงศ์สุพัฒน์
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
วิทยาศาสตร์
ชั้นปีที่สอน
ม.4 ม.5 
E-MAIL
artypongsupat@gmail.com
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
ครูสอนได้ดีมากคะ - อรพรรณ
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559