ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
นภาจิตร ดุสดี
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
วิทยาศาสตร์
ชั้นปีที่สอน
ม.6 
E-MAIL
Leelawadee27@gmail.com
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
สวัสดีครับคุณครู - ภาณุพันธุ์
สวัสดีค่ะคุณครูจำเราได้ไหมเตย สุดยอดเลยค่ะ - กัลญาภรณ์
จำชื่อจริงไม่ได้คะ ขอโทษนะ - นภาจิตร
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559